Click
Comparte el link:

La Falla Plaça de la Malva d’Alzira convoca els escolars alzirenys de 3r de Primària a 2n de l’ESO a participar en la XXII Edició de el Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil. Aquest any el tema és: “Aguanta al balcó”, una narració o diari on han de explicar la seva experiència durant el confinament o bé una història de ficció ambientada en aquests temps de pandèmia provocada pel coronavirus.

Tots els treballs, sigui narrativa o diari, han d’estar escrits en valencià. I la trama serà lliure, però es valoraran aspectes com la creativitat i la coherència dels relats, així com, la visió positiva de la prevenció en salut. Els treballs tindran l’extensió mínima d’1 full i màxima de 5 fulls manuscrits o mecanografiats a una cara i amb bona presentació.

Els treballs es presentaran per duplicat (original i còpia) amb un lema que els identifiqui i acompanyats d’un sobre on vagi inclòs dins un document amb: nom i cognoms, curs i centre, adreça, telèfon i lema de la feina. Fins al dia 23 d’octubre de 2020 a la Casa de la Cultura d’Alzira.

Hi haurà dos premis per categoria i un premi especial que es lliuraran el 12 de novembre de 2020 a les 19.30h. a la Casa de la Cultura. Es tindrà en compte que l’aforament sigui limitat i altres mesures de seguretat per la COVID19.