Click
Comparte el link:

El 27 de setembre, a les 18,30 hores, es va reobrir el Museu de l’Artista Faller de València, tancat els darrers tres mesos per recondicionar les sales amb subvencions de la regidoria de Cultura festiva. L’acte va estar presidit per Pere Fuset, regidor de Cultura festiva, per Marina Civera, Fallera Major de València 2019, per José Ramon Espuig, Mestre Major del Gremi d’Artistes Fallers, i per Pilar Luna, directora del museu.

La primera en parlar va ser l’amfitriona, Pilar Luna, que va dir que l’objetiu de la millora es potenciar l’ofici d’artista faller i que el públic conega per ell mateix com es el treball d’artesà faller, ofici que pasa per una dificil situació i necessita protecció amb ajudes i reconeixement de les institucions per que no desaparega. També va parlar de la necessitat de la represa del projecte per a la Ciutat Fallera, lloc on s’ubica el museu, primera ciutat temàtica d’Espanya, raó per què es imprescindible el recolçament institucional per revitalitzar-lo i que esdevinga un centre de coneixement sobre les técniques tradicionals de fer falles, referent cultura i turístic amb valor patrimonial únic.

El segon en parlar va ser Paco Burgos, arquitecte del recondicionament, que va incidir que no s’ha guanyat lloc, que l’espai i les sales son els mateixos, però que hi ha una millor distribució dels fons i una major accesibilitat a les obres exposades.

Despres va parlar Pere Fuset, regidor de Cultura festiva, que va dir, entre altres coses, que si el Museu Faller era la seu del ninots elegits per votació popular, el del Gremi era el de l’art faller.

José Ramon Espuig, Mestre Major del Gremi, va parlar de la necessitat d’una parada del bus túristic i de la necessitat de revitalitzar la Ciutat Fallera.

Despres dels discursos, la fallera major va procedir al tall de la cinta de la inauguració, posada en mig de accés a la primera sala del Museu, acompanyada per Pere Fuset, Pilar Luna i José Ramon Espuig.

El museu continua presidit, a la caixa de l’escala, pel gran ninot, mes be remat, que es veu l’evolució del treball de l’artista faller, dalt del tot acabat i conforme es va baixant es veuen les fases en orde invertit fins vore’s la vareta.

Al costat, davant de la porta de les sales a què no te accés el públic, estan els darrers ninots pel Gremi, la Pietá de la Falla Zapadores-Vicente Lleó, obra de José R. Devis, i l’infantil de Ivan Tortajada para la Falla Maestro Gozalbo-Conde Altea, així com una foto de la Falla l’Antiga de Campanar de Carlos Carsí. A la dreta continuen estant les fotos de les falles municipals i les guanyadores de primer premi d’especial

No mes passar la porta d’entrada a la primera sala, a l’esquerre es veuen cartells de falles i els darrers ninots infantils indultats pel Gremi fins el 2018, així com el ninot de la falla municipal i el de la Moma de la falla del Pilar. Despres hi ha maquetes antigues i mes recents.

Al fons, la part de esboços de falles i dibuixos d’artistes fallers, ampla i diversa, històrica i artística, tant de falles com de decorats de cine i carroses. Baixant per l’escala es veu la maqueta del Gulliver del llit del Túria, obra de Manolo García.

Baix estan distribuïts, per zones, la part didactica de les falles baix el gran ninot que presidix el museu (els ninots dels coets mostra de com es produïxen, així com es fan els ninots de suro, amb alguns ninots històrics com la parella d’Adan i Eva de Durero o els Picapedra de Paco Roca), els ninots infantils, els ninots que representen artistes fallers, els que representen a personatges famosos, els de peses movils, els taurins, l’esportius, els vanguardistes. Es una prova que el Museu de l’Artista Faller manté, per una banda, la seua tendència didàctica, de mostrar com es fan les falles, i la seua tendència conservadora de l’essència artística de les falles vista pels propis artistes.