Click
Comparte el link:

Ha nascut artistasfalleros.com, el portal de divulgació de l’ofici d’artista faller, una plataforma digital per divulgar i fer conèixer l’ofici en l’àmbit mundial, un altaveu de la professió i de les seues possibilitats creatives, més enllà de les Falles, mostrant la història de l’ofici, els seus grans noms, les tècniques tradicionals i tot el coneixement acumulat en dos segles d’existència d’artistes fallers, capacitant-los per a altres àmbits creatius.

L’ofici ha evolucionat cap altres models de negoci, cas de les tematitzacions, escenografies, decoracions d’esdeveniments, parcs d’atraccions.. diversificant l’especialització d’un treball històric i exportant tècniques creatives a nous sectors.

Foto: Locos por las Fallas

Ací és on aquesta web destacarà i fera valdre tot el treball dels artistes fallers, una professió nascuda en el segle IX que ha traspassat la festa popular, una de les professions més artesanals i creatives que hi ha, plena de nissagues d’artistes fallers, amb una forma narrativa pròpia, d’expressar emocions, que s’ha expandit a fires, stands, esdeveniments, carrosses, decoració en empreses, en els regals personalitzats.

L’ofici faller es valora més enllà de l’entorn faller, en l’àmbit artístic, que és el que vol fer valdre el nou portal de divulgació.

CONTACTE:
Xavi Serra, co-fundador de Valua
Tlf. 639426365