Click
Comparte el link:

El 15 de febrer es va publicar al BOP l’anunci sobre l’extracte de la convocatòria d’ajudes per al sector comercial relacionat amb les falles, dins del programa Reactivem Xàtiva, amb 20.000 euros d’inversió.

Foto: Ayuntamiento de Xativa

La subvenció va destinada artistes fallers, indumentaristes i pirotècnics de Xàtiva, podent rebre fins 2000 euros si les despeses objecte de la subvenció siguen igual o superior a ixa quantitat, segons els justificants presentats i la declaració de perdues justificades pels beneficiaris.

Les sol·licittuts poden presentar-se des del 16 de febrer al 15 de març a traves de la seu electrònica de l’Ajuntament (www.reactivemxativa.com)