Noticias Noticias Juntas Locales Falleras

#JuntaLocalFalleraSagunto: La ciutat de Sagunt tindrá les Falles 21 al setembre

Comparte el link:

La taula de presidents i presidentes de la Federació Junta Fallera de Sagunt va votar el 25 de maig a favor de la proposta del president de l’entitat en la passada reunió, en la que no més van haver-hi dos vots, de les 30 comissions, en contra que les falles es celebraren del 31 d’agost al 5 de setembre.

Lema: Tornarem / Autor: Ramon Roselló Gordo

La Federació ha demanat la creació d’un equip de treball que done forma als diferents actes de manera que es cumplixca la normativa sanitària. Este equip de treball estarà format per 10 presidents/presidentes que representen els quatre sector de la Federació i es crearà la figura de coordinador Covid, que rebrà formació per ajudar i facilitar el compliment de les normes, en cadascuna de les comissions

Eduardo Oltra
(Xàtiva, 1966) Licenciado en Historia del Arte; ex-fallero y ex-colaborador de la Junta Local de Xàtiva. En Locos por las Fallas es el redactor, corresponsal,  articulista,  fotógrafo, relaciones públicas, responsable de comunicaciones y Community Manager (Facebook)