Noticias Noticias Junta Central Fallera

#JuntaCentralFallera: Resumen de la reunión de presidentes del 26-1-2021

Comparte el link:

El pasado 26 de enero y de forma telemática tuvo lugar la asamblea de presidentes de falla organizada por Junta Central Fallera. En la sesión se trataron las medidas acordadas con Sanitat de cara a la celebración de las Fallas 2021.

Foto: Fotofilmax Fotografos / JCF

1 – Aprovació de l’acta anterior
La Secretaria exposa que en la seua intervenció, en la secció de precs i preguntes, posa que s’actualitzarà les dades del cens faller després del 31 de desembre del 2021, quan en realitat es referix a l’any 2020. Seguidament l’acta és aprovada per assentiment.

2- Informe de presidència
La Presidència desitja que tots i totes estiguen bé encara que, malauradament, en els últims dies s’ha perdut a molta gent relacionada amb el món faller. Per eixe motiu, comença enviant les condolences a totes i a tots els que han perdut algun familiar o amic estos dies. No vol nomenar-los per si se’n deixa algú però vol que se sàpia que de veritat en el seu nom i en el de la directiva ho fan extensiu en nom de totes les persones que formen Junta Central Fallera amb tota l’estima. Són moments tristos i vol que es trasllade a les comissions i als fallers i a les falleres el màxim respecte. Cada notícia que arriba en eixe sentit, els fa un dolor immens.

El passat 15 de gener va tindre lloc una reunió, tal com està previst des de novembre, fa temps, del grup de treball format amb diferents juntes locals de la Comunitat i la Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic de la conselleria i Salut Pública Sanitat Universal Isaura Navarro Casillas. En eixa reunió els van informar el que ja tots i totes podien intuir: no se celebraran les falles en el mes de març ni tampoc en el primer semestre de l’any. Però també es va obrir la porta a treballar per celebrar-les pel segon semestre de l’any. La Presidència va enviar un escrit a tots i a totes on s’exposaven les conclusions de la reunió. Es va convocar un Ple extraordinari, el Consell Rector i també es va realitzar una reunió amb diferents representants del món faller que representen el 100% de les comissions de la Junta Central Fallera amb l’objectiu de començar a treballar.

Suposa que ara les persones representants de les comissions tenen moltes preguntes a fer. Moltes no es poden contestar perquè la Presidència pensa que les decisions que afecten a totes i tots s’han de prendre conjuntament. Per eixe motiu, s’han mantingut diverses reunions conjuntament i per separat amb diferents sectors de la festa.
Cal treballar dos qüestions. La primera és el tancament de l’exercici faller 2020/2021 i tot el que això comporta: tancament de la comptabilitat, elecció de la presidència, de vocals de sector, etc. També s’ha de decidir, des de Junta Central Fallera, quines activitats se suspenen o directament s’anul·len per a fer-les en el següent exercici. Segons les delegacions prenguen decisions, s’anirà informant.

Per eixe motiu, s’està preparant un full de ruta amb dates, recomanacions i diferents aspectes legals. L’any passat, en estar en un estat d’alarma amb uns decrets molt concrets, va ser possible fer votacions en línia i unes altres coses. Ara, l’estat d’alarma no és igual que aquell i s’ha de treballar amb els servicis jurídics de l’Ajuntament per a donar-li forma legal a tot. Eixe full de ruta es passarà per l’assemblea perquè es conega i se’n puguen realitzar consultes. Com es pot imaginar, les reunions amb els 380 presidents i presidentes són complicades per a preparar este full, així que es treballarà amb diferents grups per consensuar-lo, com més ràpidament millor, i donar resposta a les preguntes que de segur n’hi haurà.

Per una altra banda, es treballarà amb eixe pla amb les diferents possibilitats que s’obrin per a la celebració de les “falles del 2021”, entre cometes. Ho diu així perquè, tal com es coneixen, se sap que no seran possibles.

La situació a la ciutat no és bona. Suposa que tots i totes en són conscients. De fet, realitzades les consultes amb la Conselleria, els han comunicat que, en l’última orde publicada, s’obliga a tancar els casals fallers i les seus festeres de la ciutat, com així es va informar.

S’obri ara un període de reflexió. No pot endarrerir-se molt però s’ha de fer amb certa tranquil·litat. Com s’ha comprovat i s’ha aprés del passat, s’han de prendre decisions primer de manera conjunta i segon sense les pressions que s’han tingut en uns altres moments.

Ara mateix no és un bon moment però es considera que les persones que representen les diferents agrupacions, sectors, etc. estan fent un gran treball i cal confiar amb elles i ells perquè arriben a bon port.

També s’informa que en la celebració de la reunió del grup de treball amb la Conselleria va quedar clar que cada junta local fallera seria independent en la presa de decisions, ja que a causa de la complexitat és difícil d’arribar tots junts a un acord per la idiosincràsia de cada localitat i les seues festes patronals i l’ús del domini públic, etc. Ho diu per si se sent que algunes poblacions ja n’han pres alguna decisió. Cal dir que València encara no ha pres cap decisió i que quan es faça es realitzarà conjuntament.

S’està treballant en les diferents ajudes als sectors productius de la festa, com s’ha fet fins ara. De fet la regidora Pilar Bernabé, des de les delegacions d’Empresa i Sectors Productius s’ha iniciat una ronda de contactes de treball per a planificar-les. Pel que fa a les ajudes a les comissions, des de la regidoria de Cultura Festiva, s’ha iniciat una ronda de contactes per veure com materialitzar-les. La intenció és tornar a tocar la porta d’unes altres administracions per intentar que col·labore.
Són temps difícils però, una vegada més, la Presidència agraïx la predisposició de totes les persones a treballar conjuntament.

3- Informe de les Vice-Presidències

La vicepresidència 1a de l’àrea de Festejos i Actes Oficials, Cristina Estévez Mariñas, informa que el 27 de desembre del 2020 es va celebrar en el tram IX del llit del riu Túria el campionat de Canut. Hi havia 13 parelles apuntades. Els guanyadors van ser: campió comissió fallera A. Piles Ivars – S. Tuset, subcampió comissió fallera Visitació – Oriola i 3r classificat comissió fallera pare Domènech – plaça Av. Pius XII. La segona fase dels campionats de Truc, Parxís i Dòmino es va jugar el 3 de gener del 2021 a la Sala Canal de Pinedo. La final, el dinar i el lliurament de premis previst per al 10 de gener es va ajornar. També el Concurs de Play-back.

La vicepresidenta 3a de les àrees de Comunicació i Solidaritat i Inclusió, María Tomás López, demana que es tinga molta cura amb les notícies que es publiquen relatives a la festa, especialment ara que s’ha cancel·lat la celebració de les falles pel mes de març. A partir d’ara, es faran comunicats relatius a les novetats més destacades davant eixa nova situació. Les comissions falleres seran sempre les primeres informades de qualsevol novetat a través dels canals oficials.

La vicepresidenta 5a de les àrees d’Infantils, Joventut i Esports, Inmaculada Guerrero Bolinches, exposa que estan ajornades les partides dels campionats. Els campionats de tenis i pilota valenciana han conclòs. Queda per realitzar el trofeu Fallera Major. També queden per fer algunes partides del campionat de pàdel. Els campionats de futbol i birles estan ajornats. Sols queda per organitzar la celebració del campionat de frontenis. El 13 de desembre en les instal•lacions del Club de Tenis de Taula CTTMediterrrani, situat en el polígon de l’aeroport de Manises, es va celebrar el Campionat de Tenis de Taula. Van participar 12 comissions falleres. Hi va haver una exhibició d’esport adaptat a càrrec del Levante UD. El resultat va ser: 1r comissió fallera Bisbe Jaume Pérez – Lluís Oliag 2n comissió fallera Acàcies – Picaio i 3r comissió fallera plaça de la Reina – Pau – Sant Vicent. De moment, per tant, tot està ajornat i s’està pensant en opcions telemàtiques dirigides a la gent de l’esport, els infantils i la joventut. Cal tindre ànim i s’ha d’estar unit. Tot passarà.

4- Precs i preguntes

La Presidència demana que les intervencions siguen concretes, ja que les persones que estan en la seu de JCF per a fer possible esta assemblea telemàtica han d’arribar a casa a les 22.00 hores, a causa de la vigència del toc de queda. Recorda que per als assumptes particulars de les comissions poden escriure als correus electrònics sgeneral@fallas.com o culturafestiva@valencia.es o als telèfons 675 69 42 33 i 96 352 25 47 81 (extensió 5167).
Seguidament intervenen diverses persones representants de les comissions falleres.

Finalment la Presidència dona les gràcies a tots i a totes. Esmenta que si en les intervencions ha hagut alguna paraula alta, és perquè la festa és passió però es continuarà, junts i juntes, perquè així s’aconseguira passar este temps.

La sessió s’alça a les 21.40 hores de la qual cosa com a Secretària estenc la present acta amb el vistiplau del President.

Fuente: Junta Central Fallera
Locos por las Fallas
Revista digital de noticias y artículos relacionados con las Fallas tanto del "Cap i Casal" como otras localidades donde se celebren fiestas falleras. Nos gustan las Fallas y la fotografía. Disfrutamos con los monumentos, pasacalles y demás actos falleros. Por eso queremos mostrar nuestra visión de la fiesta fallera a través de las fotografías y artículos que publicamos.
https://www.locosporlasfallas.com