Noticias Noticias Junta Central Fallera

#JuntaCentralFallera: Bases per a la III Edició dels Premis Caliu a les falles igualitaries i diverses

El Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València ha habilitat el procediment per poder participar en la III edició dels Premis Caliu a les falles igualitàries i diverses.

El termini de presentació va del 25 de juny al 13 d’agost.

La finalitat dels Premis Caliu és fomentar nous projectes a les comissions falleres per que els elements de les seues falles tracten temes i materials amb un concepte igualitari i contribuir a superar barreres i estereotips.

Només podran participar les comissions falleres de la ciutat de València i els seus Pobles que estiguen integrades en la Junta Central Fallera, i que compten amb capacitat jurídica per a això.

L’acreditació d’estar integrades en la Junta Central Fallera, així com la resta de requisits exigits per a participar, s’efectuarà per mitjà d’una declaració responsable que s’adjunta com a Annex 1.

Locos por las Fallas
Revista digital de noticias y artículos relacionados con las Fallas tanto del "Cap i Casal" como otras localidades donde se celebren fiestas falleras. Nos gustan las Fallas y la fotografía. Disfrutamos con los monumentos, pasacalles y demás actos falleros. Por eso queremos mostrar nuestra visión de la fiesta fallera a través de las fotografías y artículos que publicamos.
https://www.locosporlasfallas.com