Click
Comparte el link:

La Falla Mercat de Xativa ha anunciado la renovacion del artista fallero Matias Almela que volverá a hacer la falla infantil en 2023

Foto: Falla Mercat

🟣 Ací està l’artista que ens realitzarà la nostra falleta infantil per al 2023, @mattdesign8.

Renovem alegría! 💜

Falla Mercat