Click
Comparte el link:

La Falla Musico Espi – Grabador Fabregat ha anunciado la renovación de Manuel Martinez Reig para las Fallas 2022, ya que las Fallas 2021 son una incógnita. Asi pues, Manuel Martinez Reig volverá a plantar las dos fallas de la comisión. Enhorabona i a per les Falles 2022.

RENOVACIÓ ARTISTA 2022.
Manolo Martínez Reig

Dada la situació extraordinària en la que nos trobem volem comunicar la renovació del nostre artiste Manolo Martinez Reig para les falles 2022 en això, volem assegurar la continuïtat en el nostre artiste i la seua estabilitat de taller, alvançant pagos dels quals encara no sabem si seràn para les falles 2021 o 2022. En el moment sapiam per part de l’administració com és la situació respecte a les falles, nos assentarem per a treballar colze en colze i proyectar atres magnífiques falles.

Manolo ha segut un pilar important en l’història de la falla, va començar plantant en la nostra demarcació en 2014 i en ell, la comissió s’ha ilusionat any rere any en les falles que nos construïx. Ha conseguit en nosatres importants premis tant d’Ingeni i Gràcia com de secció, conseguint en el 2019 doblet tant en infantils com en majors en 2 primers premis

Totes les plantes esperem la seua sàtira, modelaje i pintura aixina com la seua visita al seu casal, que és el nostre, per a compartir en tota la Comissió els premis obtinguts i el seu natalici, que és el 16 de març.

Manolo forma part de Músic Espi per lo que nos té a tots a la seua disposició per a passar estos moments difícils que nos està tocant viure.

Manolo, sempre musiket.

RENOVACIÓN ARTISTA 2022.

Manolo Martínez Reig

Dada la situación extraordinaria en la que nos encontramos queremos comunicar la renovación de nuestro artista Manolo Martinez Reig para las fallas 2022 con ello queremos asegurar la continuidad con nuestro artista y su estabilidad de taller, adelantando pagos de los cuales aún no sabemos si serán para las fallas 2021 o 2022. En el momento sepamos por parte de la administración cual es la situación respecto a las fallas, nos sentaremos para trabajar codo con codo y proyectar otras magníficas fallas.

Manolo ha sido un pilar importante en la historia de la falla, empezó plantando en nuestra demarcación en 2014 y con él, la comisión se ha ilusionado año tras año con las fallas que nos construye. Ha conseguido con nosotros importantes premios tanto de Ingenio y Gracia como de sección, logrando en el 2019 doblete tanto en infantiles como en mayores con 2 primeros premios

Todas las plantas esperamos su sátira, modelaje y pintura así como su visita a su casal, que es el nuestro, para compartir con toda la Comisión los premios obtenidos y su cumpleaños, que es el 16 de marzo.

Manolo forma parte de Músico Espi por lo que nos tiene a todos a su disposición para pasar estos momentos difíciles que nos está tocando vivir.

Manolo, siempre musiket.
Falla Musico Espi – Grabador Fabregat