Click
Comparte el link:

La Junta Central Fallera ha modificat les Normes per al Desenvolupament de l’Ofrena 2021 en la seua norma segona, quedant de la següent manera:

Segona.

– Les Comissions desfilaran en files de 4 falleres/os com mínim. Quan el nombre d’integrants d’una Comissió no siga múltiple de quatre, es formaran tantes files de 4 components com siga possible, les necessàries de 4 components per a completar el total de participants i, en el seu cas, una fila de 3 si fora necessari per a completar la distribució total de components de la Falla. En qualsevol cas, aquestes files inferiors a 4 components hauran d’anar situades al final de la Comissió, no podent anar intercalades en altres llocs de la desfilada alterant la distribució general establida.

La resta queda com ja havia estat publicat.