Click
Comparte el link:

Bocetos cedidos por: Falla Joaquim Ballester – Reus

Lema: Als Lleons / Artista: Fernando MArtinez Hernandez
Lema: La Màquina del Temps / Artista: Fernando Martinez Hernandez