Bocetos 2019: Falla Ciscar – Burriana (infantil)

Boceto cedido por: Falla Ciscar – Burriana

Lema: Boom! A Post Nuclear Falla / Artista: Paco Camallonga