Click
Comparte el link:

La Junta Central Fallera ha anunciado las bases del XXV Concurso de Maquetas.

Bases:

1é) Podran participar totes les Comissions de Falla Infantils constituïdes legalment, i inscrites en el cens de Junta central Fallera de la Ciutat de València.

2n) Cada Comissió de Falla podrá presentar només una maqueta, la qual será de lliure disseny, sent igualment lliures els materials emprats per a la realització de les mateixes.

3é) Les maquetes hauran de cumplir els següents requisits quant a les seures MESURES MÀXIMES:

Alçària 70 cm.

Diàmetre 50 cm.

A més hauran de portar, en lloc visible el “LEMA” i EL NOM DE LA COMISSIÓ, així com anar acompanyada d’una explicació de la mateixa i a ser posible bilingüe.

4é) Les inscripcions s’efectuaran presentant el butlletí corresponent en la Delegació d’infantils de Junta Central Fallera de dilluns a dijous i de 18’30 a 20’00 hores, o a través de la página web de Junta Central Fallera (infantiles@fallas.com) finalitzant el termini d’admissió el dia 12 de DESEMBRE del 2019

5t) Les maquetes hauran d’entregar-se durant el dia 19 de DESEMBRE de 17’00 a 20’00 hores, en la Fira de Mostres i al stand de Junta Central Fallera.

6é) Totes les obres presentades serán exposades al públic en el lloc que oportunament es donarà a conéixer.

7m) Les maquetes hauran de retirar-se el dia 4 de Gener del 2020, de 18’00 a 20’00 hores.

8é) El Jurat esta facultat per a interpretar les BASES d’este Concurs i podrá decidir sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes. Les seues decisions serán inapelables.

9é) Junta Central Fallera es reserva el dret de suspendre el Concurs si les inscripcions no superen el 10% del cens de Falles de Junta Central Fallera.

10é) La inscripció i participación en este concurs, porta implícita l’acceptació d’estes BASES.